Bewegen, veranderen, of…

Deel 1: Bewegen

 

In mijn vorige artikel “Het is kwart voor twaalf… en dat kwartier hebben we hard nodig” heb ik het gehad over de houding van de beroepsgroep ten opzichte van alle veranderingen die plaatsvinden, waaronder automatisering, wetgeving (micro-entiteiten) en daaraan gekoppelde omzetmodellen.

Met grote verbazing constateer ik regelmatig dat het überhaupt in beweging komen bij accountants(kantoren) veel weerstand oplevert. Je hoeft niet voor de troepen uit te lopen, maar je moet wel in beweging zijn wil je geld blijven verdienen en je cliënten optimaal kunnen bedienen.

Hoe kom je in beweging?

  1. Creëer overzicht
  2. Stel prioriteiten
  3. Durf te vragen

Tip 1: creëer overzicht

 

Ontdek waar in jouw organisatie de pijn zit

Dat er veel veranderd in de branche is wel duidelijk en toch zie ik weinig reacties. Ondanks duidelijke signalen, zoals lagere omzetten, afname van de productiviteit, niet doorontwikkelde medewerkers en boventallig personeel, reageert men reactief of zelfs passief. Hoe groot moet de pijn zijn om wel stappen te nemen en initiatieven te ontplooien? Dit niet reageren is beangstigend. Is het gelatenheid, onverschilligheid of is het de angst, de verlamming die toeslaat? Welke emotie ook van toepassing is, op deze manier ga je het niet redden. Creëer overzicht en ontdek waar in jouw organisatie de pijn zit.

 

De juiste kennis en titel is geen garantie

Ik constateer nog vaak dat accountants de ontwikkelingen van grote afstand gade slaan en nog steeds denken: het zal zo’n vaart niet lopen. Of de oudere garde die denkt: ik zit mijn tijd wel uit (goodwill=pensioen?). Neem als voorbeeld de softwareontwikkelingen, hierop anticiperen zij nauwelijks of reactief.

Alleen al het meegaan met de automatiseringsslag zal inhouden dat je minder productieve uren maakt met de ‘basiswerkzaamheden’ van het huidige verdienmodel. Hoe ga je dit opvangen? Hoe ga jij jezelf hierin adviseren? Op moment dat je overzicht hebt, kun je overgaan tot handelen. Wat heb je tot je beschikking aan bijvoorbeeld kwalitatief personeel, wat zou je daarmee kunnen en ook belangrijk willen voor de toekomst? Ook aan medewerkers worden tegenwoordig andere eisen gesteld. De juiste kennis en titel is geen garantie voor een waardevolle, productieve medewerker.

 

Illusie

Het is een illusie om te denken dat we de veranderingen nu wel voor het grootste deel achter de rug hebben. De veranderingen zullen zich steeds sneller opvolgen, op alle vlakken van automatisering en digitale advisering tot aan ontwikkeling van medewerkers. Niets doen maakt de achterstand onoverbrugbaar groot. Kom in beweging nu je nog een keuzemogelijkheid hebt.

 

Pak je plek en ga naast de ondernemer staan

Als accountant heb je keuzes te maken die helder zijn, die je visie ondersteunen en rekening houden met de actuele ontwikkelingen om je onderneming gezond te houden. Ga uit van de mogelijkheden en benut de kwaliteiten van je medewerkers om optimaal je cliënt te kunnen bedienen. Weet waar je cliënt mee bezig is, voor welke uitdaging hij staat en waarin jij en je team een toegevoegde waarde kunnen leveren. Dat is immers waar het om draait in deze sector, toch?

 


 

Tip 2: stel prioriteiten

 

Een verhaal uit de praktijk

Vorige week sprak ik een accountant die zijn inhaalslag op automatiseringsgebied tijdelijk(?) stop heeft gezet. Hij heeft de investeringen – lees aanschaf en dergelijke – gedaan en toch wil hij op dit moment de stap niet doorzetten. Zijn argument was dat het teveel tijd kostte en dat het niet werkte zoals hij gewend was. Het kantoor kan de tijd op dit moment beter besteden en hij weet ook niet wanneer zij daar tijd – lees prioriteit – voor kunnen maken. Hieronder citeer ik zijn worsteling.

Investeren in nieuwe software kost mij, naast de investering veel tijd en energie. Daarnaast realiseer ik mij ook heel goed hoeveel uren we straks niet meer declarabel hebben en dat motiveert mij en zeker mijn medewerkers niet. Geen idee hoe ik dat moet oplossen, meer klanten? Of nog meer mensen ontslaan?

Deze accountant heeft duidelijk een beweging gemaakt en dat is zeer positief. Bewegen is nu van groot belang. Hij heeft zich georiënteerd en een besluit genomen, maar is overvallen door de implementatie. Hoe prettig was het geweest als hij in het voortraject inzicht en advies had gehad over de gevolgen en ontwikkeling van deze stap voor zijn organisatie en zijn cliënten. Dan was er draagvlak vanuit de medewerkers en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de planning.

Door een kleine tegenslag en allerlei excuses, herhalen oude patronen zich helaas weer. Hierbij kun je denken aan de angst voor minder declarabele uren. Geen focus meer op de toekomst. Geen visie gericht op nieuwe mogelijkheden, die er wel degelijk zijn. Geen prioriteiten stellen. In dit ‘drukke seizoen’ wordt de accountant hierin bevestigd vanuit het oude verdienmodel. Maar voor hoelang nog?

 


 

Tip 3: Durf te vragen

 

Wie adviseert de accountant?

Als accountant weet je dat een ondernemer een visie moet hebben voor de korte en lange termijn. Hoe gebruikt de accountant deze kennis en vaardigheden voor zijn eigen praktijk? Wie ondersteunt de accountant in de ontwikkelingen die gaande zijn? Vakinhoudelijk zal ongetwijfeld alles op orde zijn. Ontwikkeling op gebieden, zoals communicatie of automatisering zijn vaak onderbelicht gebleven. Juist deze onderdelen maken het verschil, waarom een cliënt of medewerker voor jou kiest.

Ik ervaar vaak dat accountants het gevoel hebben er alleen voor te staan. Juist in een maatschap is de echte ontwikkelingsruimte beperkt op dit gebied. Hier kom ik in mijn volgende artikel op terug.

 

Functiehuis op de schop

De ‘oude medewerkers’ die niet zijn doorontwikkeld handhaven de bestaande cultuur met oude patronen en het oude verdienmodel. Zij zullen direct of indirect veranderingen tegenwerken. Deze medewerkers willen eigenlijk helemaal niet veranderen. Zij zijn niet flexibel en moeten zich voor hun gevoel opeens richten op de cliënt in plaats van op de procedure. Hun kracht is altijd geweest productie draaien, standaardiseren. De cliënt moest luisteren, want zij hebben de expertise. Zaken als planningen, structuur, vaak zelfgecreëerde overzichten waren altijd belangrijk. Flexibiliteit is alleen maar storend. Zij hebben juist het beroep gekozen voor deze uitdagingen en nu verandert de behoefte van de branche respectievelijk van de afnemers… Wie is nu verantwoordelijk? Is dat relevant?

Je hebt flexibele en communicatief vaardige medewerkers nodig, die begrijpen en kunnen achterhalen wat de behoefte is van de cliënt. Als werkgever kun jij daarin veel betekenen door je medewerkers mee te nemen in je bewegingen. Dat vraagt wel visie en daadkrachtig handelen.

 

Kansen genoeg

Er zijn kansen genoeg. Je moet nu een duidelijke, andere meerwaarde gaan leveren die voorziet in de behoefte van je cliënten. Door alle ontwikkelingen die niet meer te stoppen zijn, is het noodzaak stappen te zetten en is bewegen alleen niet meer voldoende. Dat geldt voor je hele kantoor, niemand uitgesloten! Ontwikkel jezelf, je medewerkers en in het bijzonder je cliënten.

 

Planning en uitvoering

Hier is tempo, overzicht en inzicht van onschatbare waarde. Ik maak mee dat wanneer de accountant grote stappen zet om te veranderen, er vaak geen visie is over de toekomst of het uitrollen van de veranderingen, maar dat dit gebeurt uit angst en/of paniek. Binnen korte tijd wordt alles teniet gedaan of gesaboteerd door de werkvloer of directie zelf. Het vraagt inzicht en expertise om het juiste tempo te bepalen.

Kom in beweging nu je nog een keuze hebt

De accountant in ons voorbeeld moet nu duidelijke stappen zetten. De beweging waar hij mee bezig was afmaken en zijn medewerkers hierin meenemen. Voor iedere accountant en ondernemer is het belangrijk om inzicht te krijgen in de kwaliteiten van je team, weten wat de behoefte is van je cliënten en misschien wel het belangrijkste weer als ondernemer je passie vinden. Vanuit deze passie en motivatie kun je kijken naar de toekomst en ben je je bewust van de kwaliteiten van je organisatie en ken je de behoefte van je cliënten. Sta naast de ondernemer en wees zijn vertrouwenspersoon en sparringpartner.

Worstel jij hier ook mee? Mijn team en ik ondersteunen accountants en hun medewerkers in dit traject. In ons programma geven we praktische handvatten voor het creëren van visie, overzicht en inzicht in onder andere de beschikbare kwaliteiten binnen de organisatie en hoe je deze kunt optimaliseren. Wil je weten waar wij jou bij kunnen helpen, kijk dan HIER voor meer informatie.

De volgende keer neem ik je graag mee naar fase II ‘veranderingen’…

Wil jij ook iemand in beweging krijgen, deel dit artikel gerust!

Wilco Hoogeboom – Conscientia