Privacy en Cookie Statement

 

Dit statement is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2018

 

Conscientia Coaching en Training (hierna Conscientia) neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Conscientia heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Conscientia bij de verwerking van persoonsgegevens.

 

Verwerking persoonsgegevens door Conscientia

 

Conscientia kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk dan wel via een bedrijf) diensten en/of producten van Conscientia bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Conscientia kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Contactgegevens: Conscientia gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.
Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Conscientia de contactgegevens toe aan de lijst van nieuwsbrief abonnees. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Conscientia en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Bezoekersgegevens: op de website van Conscientia (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens, waaronder jouw IP-adres bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.

Betaalgegevens: Conscientia gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

 

Delen met derden

 

Conscientia kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

Dienstverleners: Conscientia deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Conscientia correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Conscientia een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Conscientia blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Conscientia jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.

Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Conscientia de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

 

Cookies

 

Conscientia maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Conscientia maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

 

Links naar andere websites

 

Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Conscientia draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

 

Conscientia bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Conscientia jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt bewaard zolang als dat nuttig is voor de dienstverlening, dan wel het moment waarop verzocht wordt de informatie te verwijderen.

Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Conscientia jouw persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@conscientia.nu. Conscientia zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

 

Beveiliging

 

Conscientia neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Conscientia heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Conscientia of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Conscientia verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Conscientia via info@conscientia.nu.

CONSCIENTIA.NU is een website van Conscientia. Conscientia is als volgt te bereiken:
Bezoekadres: Oude Parklaan 111 – 1.13, 1901 ZZ Castricum
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 37128336
Telefoon: 06-220 300 57
E-mailadres: info@conscientia.nu

 

Klachten

 

Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Conscientia, verzoekt Conscientia je om zo snel mogelijk contact met Conscientia op te nemen via info@conscientia.nu. Conscientia zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Wijzigingen

 

Conscientia behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.