Bewegen, veranderen of…

 

Deel 3: transformatie – overgang van de ene vorm in de andere

In mijn artikel “Het is kwart voor twaalf… en dat kwartier hebben we hard nodig” heb ik het gehad over de houding van de beroepsgroep ten opzichte van alle veranderingen die plaatsvinden. In “Deel 1: Bewegen is nodig om te overleven” van de drieluik “Bewegen, veranderen of…“ heb ik aangegeven waarom het belangrijk is om als accountant te blijven bewegen. Overzicht creëren, prioriteiten stellen en hulp durven vragen, zijn drie belangrijke punten om in beweging te komen en te blijven. In ”Deel 2: veranderen is nodig om winst te blijven maken”, gaat het onder meer over zelfreflectie en inzicht. In dit laatste deel sluiten we af met de transformatie *.

 

Laat de controle los op het resultaat

Bij het doorvoeren van veranderingen verwacht je een bepaalde uitkomst of misschien is deze uitkomst zelfs wel gegarandeerd. Door de steeds sneller op elkaar volgende veranderingen in onze branche en de onwetendheid hoe de branche er over 5 of maximaal 10 jaar voor staat, heb je meer te doen dan alleen bewegen en veranderen.

Transformatie is een onvermijdelijk gevolg als je met visie hebt bewogen en veranderingen met de nodige samenhang met medewerkers en cliënten hebt doorgevoerd. We zitten duidelijk in een overgangsfase, waarin we niet weten waar deze eindigt.

 

Meer van hetzelfde?

Wie sluit uit dat binnen een aantal jaar de Belastingdienst vanuit de banksystemen de fiscale aangifte kan voorbereiden? De automatisering en digitalisering op het gebied van bijvoorbeeld de administratie naar jaarrekening en de persoonlijk geoptimaliseerde fiscale aangifte zal de komende jaren een grote toevlucht nemen.

Dat biedt de accountant ook enorme kansen en mogelijkheden, wanneer hij zich durft open te stellen en zich niet alleen focust op de voor de hand liggende oplossingen vanuit de branche, zoals bijvoorbeeld meer adviseren. Onderscheid je van de massa. Ga met je cliënten in gesprek en vraag waar zij nu écht behoefte aan hebben. En vergeet vooral niet te vragen waar zij géén behoefte aan hebben.

 

Bewegen > veranderen > transitie > transformatie

Belangrijk is naast het bewegen (overzicht en inzicht creëren, prioriteiten stellen en durven te vragen) en het doorvoeren van veranderingen (optimaliseren van zelfreflectie, goede voorbereiding en betrokkenheid van medewerkers en durf te investeren) deze ontwikkeling een vervolg te geven tijdens de transitie waar we nu midden in zitten.

Ten eerste: Ontwikkeling van jezelf en je medewerkers
Persoonlijke ontwikkeling is een must geworden vanaf deze fase. Het is onmogelijk deze fase over te slaan.

Je wilt personeel dat:

  • flexibel is;
  • openstaat voor vernieuwingen;
  • meedenkt;
  • zelf innovatief is;
  • communicatief sterk;
  • een hoge mate van zelfreflectie heeft;
  • effectief en productief is.

 

Het functiehuis zal volledig veranderen

Conscientia veranderenStandaardwerkzaamheden zullen verdwijnen, juist daar waar de grootste groep medewerkers zo sterk in is. Authentiek contact is van levensbelang, een kritische blik met oplossend vermogen naar jezelf, je onderneming en cliënt zijn essentieel.

Vakinhoudelijke kennis is belangrijk, maar niet meer het belangrijkste. Voorzien in de behoefte van de cliënt is de toekomst. Hoe je dat doet is niet relevant voor de cliënt. Hoe je het doet is wél relevant voor je medewerkers!

Personeel gemotiveerd meenemen in het veranderingsproces is slimmer en goedkoper dan mensen ontslaan en nieuwe medewerkers aannemen met alle risico’s die daarbij horen.

 

 

Wees alert en niet veroordelend

Constateer wat er is gebeurd, stem dit af met je beoogde visie en laat je niet te snel leiden door angst of vooroordelen. Wees je steeds bewust wat er gebeurt en probeer zo weinig mogelijk te sturen. Het is wel belangrijk om je medewerkers te steunen en in te spelen op de ontstane behoeftes zover als mogelijk is. Je gaat dus ook duidelijk je grenzen verkennen, herkennen en steeds opnieuw bepalen.

Ten tweede: een heldere visie en missie
Zorg dat je een heldere visie en missie hebt. Als je al een visie en missie hebt, actualiseer deze dan. Maak je visie en missie kenbaar aan je medewerkers en (toekomstige) cliënten. Zorg dat zij echt weten waar jij en je organisatie voor staan. Eventuele ‘uitdagingen’ en vragen worden dan automatisch al opgelost of beantwoord. Op deze wijze kun je de huidige en toekomstige veranderingen veel makkelijker aan en heb je een stevig en ook herkenbaar fundament voor je organisatie.

Ten derde: durf open te staan voor kansen en mogelijkheden
Hier heb je zowel je medewerkers als je cliënten hard bij nodig. Zij geven je de stuurinformatie die belangrijk is, zoals de veranderende behoeften van de cliënten en medewerkers en signaleren als nieuwe kansen zich voor doen.

Voorwaarde is dat je wel die veilige omgeving hebt gecreëerd dat ze punten kenbaar durven maken. Ook zal je je medewerkers en cliënten bewust moeten maken dat ze hierin een verantwoordelijkheid hebben en gehoord worden.

Dat vraagt dus ontwikkeling van beide kanten en dat heeft tijd nodig. Een systeem veranderen is zo gebeurd, een systeemverandering doorvoeren kost tijd. Het duurt minimaal 13 weken om routinematigheden om te buigen. Veranderen kost tijd. Duurzaam veranderen kost meer tijd, maar is effectief en levert je een goed rendement op. Zet jezelf en je medewerkers in beweging.

 

Slow Down

Slow down is voor alle acties relevant, voordat je het weet ben je weer ongefundeerd en reactief bezig. Ook Douwe Bob kon tijdens het Songfestival zijn ‘eigen’ tien seconden stilte niet ‘uitzingen’ en was reactief op de zaal. Voorkom deze impulsieve en reactieve acties die je strategie onmiddellijk negatief beïnvloeden.

Voor degene die het optreden hebben gemist, klik op onderstaand plaatje:

Conscientia Douwe_Bob_Slow_Down

 

 

 

 

 

Ja, het gaat tijd en geld kosten. Zorg dat het een zeer nuttige diepte investering wordt voor jou, je medewerkers en je onderneming waar je snel de resultaten van gaat zien. Het is kwart voor twaalf geweest, er is nog tijd maar je moet NU gaan handelen en tot actie overgaan. Voorkom dat anderen de keuze voor jou maken.

Wil je hier meer over weten?

De workshop Proeverij voor Toekomstbestendig Leiderschap geeft je handvatten om vanuit beweging de transitie op te pakken. Deze workshop geven we nog maar een aantal keer voor de zomer. Juist de zomerperiode en het tweede halfjaar is een uitstekend moment om dit op te pakken.

Klik HIER om meer te lezen over de workshop. Of neem contact met ons op via info@conscientia.nu of bel 06 220 300 57.

Wil jij ook iemand in beweging krijgen, deel dit artikel gerust!

Hartelijke groet,

Wilco Hoogeboom

 

* Met transformatie bedoel ik in deze context een overgang van de ene vorm in de andere, zonder dat je van te voren een vaststaand resultaat verwacht.